Arbetsstationer

Bärbara och handdatorer

Servrar

Backuplösningar

Lokala nätverk

Trådlösa nätverkOperativsystem

Programvaror Internetanslutningar

Hårdvarubrandväggar

Skrivare och övriga tillbehör

Webbplatser

E-postlösningar

Antivirusprogram

Mjukvarubrandväggar

Övervakning
    Tjänster
Bokföring
Redovisning
Reskontra
Administration
Lönehantering & personalfrågor
Övriga ekonomitjänster
IT för kontoret
 
 Webbdesign
 
 
  Tel: 08-420 25 680
  IT-Administration


Vi arbetar för att skapa bästa möjliga IT-lösningar för våra kunder. Med "bästa"
menar vi då att skapa bra tekniska lösningar som ger hög driftsäkerhet,
och god ekonomisk avkastning på gjord investering. Vi ger kunderna
förslag och kunden bestämmer valet av lösning.


Våra tjänster innefattar Installation och Konfiguration av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2006 Mikenit Företagsservice AB. All Rights Reserved.