Tjänster
Bokföring
Redovisning
Reskontra
Administration
Lönehantering & personalfrågor
Övriga ekonomitjänster
IT för kontoret
 
 Webbdesign
 
 
 
 
 
  tel: 08-420 25 680
  


Bokföring

Med bokföringsservicen blir era samtliga transaktioner och
verifikat registrerade på rätt sätt enligt god redovisningssed.

Mikenit tar även emot så kallade eftersläp som är ett av våra
specialiteter Ni får hjälp att ha håll koll på era likvida medel:
kassa, postgiro, bankgiro mm.

Mikenit upprättar momsrapporter samt deklarerar moms
och löneskatter varje månad. Ni får resultat- och balansresultatrapport varje månad så ni kan hålla koll på er ställning.

Samtidigt gör vi en genomgång av samtliga rapporter och tar fram förslag på hur ni kan förbättra verksamhetens gång.

..................................................................................................................................................................

Tillvägagångssätt


Verifikater lämnas till Mikenit via rekommenderat brev, e-post, eller personligen var 14:e dag, har ni en liten verksamhet med få verifikat går det bra att lämna dessa i början av varje månad.

Till skatteverket lämnas ansökan om ombud som betyder att ni slipper göra skattedeklarationer själva samt skicka till oss de underskrivna exemplaren.
Efter godkännande kommer Mikenit sköta deklarationer framöver åt er elektroniskt.

I bokföringstjänsten kan även ingå utläggsredovisning och kassaredovisning om så önskas.Copyright © 2006 Mikenit Företagsservice AB. All Rights Reserved.