Tjänster
Bokföring
Redovisning
Reskontra
Administration
Lönehantering & personalfrågor
Övriga ekonomitjänster
IT för kontoret
 
 Webbdesign
 
 
  tel: 08-420 25 680
  Lönehantering och personalfrågorutbetalda löner

förskott

semesterdagar (utnyttjade och sparade)

sjukdagar

Milersättning

Traktamente

....................................................................................................................................................................

Dessutom bistår vi i följande frågor:


KU (kontrolluppgifter till skatteverket)

Anställningsavtal

Pensionsförsäkringar (i samarbete med Länsförsäkringar)

Hantering av uppsägningarCopyright © 2006 Mikenit Företagsservice AB. All Rights Reserved.