Tjänster
Bokföring
Redovisning
Reskontra
Administration
Lönehantering & personalfrågor
Övriga ekonomitjänster
IT för kontoret
 
 Webbdesign
 
 
  tel: 08-420 25 680
  


Redovisning

Även om man väljer att sköta sin egen löpande bokföring så kan det vara svårt att
upprätta ett bokslut och göra en inkomstdeklaration.

Bokslutsarbetet innehåller en hel del bokslutsdispositioner, bland annat,
lagerinventering, definition av upplupna/förutbetalda kostnader och intäkter,
avskrivningar osv.

Mikenits redovisningstjänst består av:


Bokslutsarbete

Årsredovisning (när lagen kräver så)

Inkomstdeklarationer ink N-bilagor (näringsbilagor)


Våra skatteexperter kan komma med förslag om vinstdisposition som mest gynnar
Er skattemässigt.

Ni väljer om Ni vill anlita Mikenit för hela "paketet", eller om Ni bara vill nyttja vissa
delar av redovisningstjänsten.

Se mer under kategorin ”priser”. Copyright © 2006 Mikenit Företagsservice AB. All Rights Reserved.