Tjänster
Bokföring
Redovisning
Reskontra
Administration
Lönehantering & personalfrågor
Övriga ekonomitjänster
IT för kontoret
 
 Webbdesign
 
 
  tel: 08-420 25 680
  


Reskontra

Upplever Ni att Ni inte hinner med att bevaka fakturorna?
Både Era egna och leverantörernas.

Här får Ni hjälp med att hålla ordning på Era kund- och leverantörsreskontra (förteckning över kundfakturor och matchade inbetalningar samt leverantörsfakturor och matchade utbetalningar).


Kundreskontra

Leverantörsreskontra

Bevakning


Använd gärna tjänsten Fakturering för Er kundreskontra. Ni lämnar fakturaunderlag/order,
vi fakturerar och postr/mailar/faxar fakturor till kunder

I reskontratjänsten kan även ingå utbetalningar av leverantörsfakturor om så önskas.Copyright © 2006 Mikenit Företagsservice AB. All Rights Reserved.